Gróf Wilczek Frigyes Általános IskolaA 2008. évi tanévnyitón gróf Wilczek Frigyes unokája Végh Péter az erdőkürti általános iskolának a Gróf Wilczek Frigyes nevet adományozta.

Ki volt gróf Wilczek Frigyes?


gróf Wilczek Frigyes


1874-ben született Erdőkürtön. Római katolikus, földbirtokos. A kalocsai Stephanaeumban, majd a Ferenc József nevelőintézetben végezte a középiskolát és a Pázmány Péter egyetemen 1897-ben  avatták az államtudományok doktorává. Utána Hont vármegye szolgálatába lépett mint aljegyző. 1901-ben az alsólendvai kerületben nép-párti programmal országgyűlési képviselővé választották, 1908-ban pedig gróf Andrássy Gyula belügyminisztersége alatt Nyitra vármegye főispánja lett. 1910-ben Hont vármegye, valamint Selmec- és Bélabánya városok főispánjává nevezték ki. 1913-ban, amikor gróf Tisza Istvánt nevezték ki miniszterelnökké, lemondott főispáni állásáról és nyugdíjba ment. Amikor kitört a világháború, gróf Tisza István miniszterelnök a hadsegélyző bizottságnak gróf Apponyi Albert elnöksége alatt álló népjóléti albizottsága vezetőségével bízta meg, s e minőségben működött gróf Tisza István 1917-ben történt lemondásáig. 1922-ben megalapította a Magyar Légiforgalmi Társaságot és annak 1928-ig igazgatósági elnöke volt. 1941-ben hunyt el Kápolnásnyéken. (Forrás: Magyar Országgyűlési Almanach)

A grófi családnak igen szép kastélya volt Erdőkürtön, melyet a  második világháború során bombatalálat ért, majd a megmaradt részét szétbontották és elhordták. Végh Péter régi fényképei alapján a kastély ilyen volt:
<< VISSZA