2023. I. félév

Evangélikus Énekkar 2023. május 28.

Pünkösd ünnepe hosszú évek óta nem múlt el anélkül, hogy az énekkar szolgálata ne tette volna még ünnepélyesebbé. Természetesen pünkösdi énekek voltak az előadásban, énekeskönyvi énekek átdolgozásban, Eszterházy Pál egy műve, és egy amerikai ének. Mindig élmény a fellépésüket hallgatni. Az énekkar számára a mai nappal megkezdődik a nyári szünet. Szünetelnek a próbák, miután a nyári időszakban nincsenek nagy ünnepek, majd ősszel indul újra az énekkari élet.Fotók: STYLelkészválasztás 2023. május 21.Mekis Ádám esperes áldást oszt
Mekis Ádám lelkész, esperes 1983 szeptember 4-én kezdte meg szolgálatát az acsai-erdőkürti gyülekezetben. 40 év szolgálat után 2023. szeptember 1-én nyugdíjba vonul, és szeptember 3-tól egy új, fiatal lelkész, Rosenberger Tamás veszi át a lelkészi teendőket.
Az esperes úr elmondása szerint annak idején a püspök jelölte ki az acsai-erdőkürti gyülekezet élére, ő addig ezekről a településekről nem is hallott. A térképen kellett megkeresnie az ide vezető útvonalat. Így kezdte el itt a szolgálatot, 1986-ban iktatták be és azóta szolgálta hűségesen a két település evangélikus híveit. 40 éven át keresztelt, esketett, temetett, készítette fel a fiatalokat a konfirmációra, hittant oktatott, hirdette Isten igéjét és több mint 20 éven át vezette az énekkart. A vissza felé vezető útvonalat soha nem kereste.


Rosenberger Tamás lelkésszé szentelésekor

A törvényes előírásokat betartva, több hónapos előkészítés után május 21-én volt a lelkészválasztó rész-közgyűlés a gyülekezetben. Az acsai-erdőkürti összevont presbitérium ez év február 26-án kezdte meg a választás előkészítését. Ezt követően havonta tartott üléseket, melyek eredményeként a presbitérium a meghívásos lelkészválasztás mellett döntött. A választott jelölő bizottság Rosenberger Tamást jelölte a lelkészi állásra és a választás időpontját május 21-re tűzte ki. A presbitérium a javaslatot elfogadta, ezért került sor a mai napon a lelkészválasztásra.
A közgyűlés elején Mekis Ádám esperes bemutatta a gyülekezetnek dr. Roncz Béla egyházmegyei felügyelőt, mint a közgyűlés levezető elnökét. Havjár Zoltán gondnok köszöntötte a jelen lévőket, majd a továbbiakban a levezető elnök vezette a közgyűlést.
Az elnök ismertette az előkészületeket, előadta, hogy Rosenberger Tamás a meghívást elfogadta és az egyházkerületi püspök, dr. Fabinyi Tamás megadta a választhatósági engedélyt. Ezt követően elmondta a választás menetét, a gyülekezet beválasztotta a szavazatszámlátó bizottságba a gondnok urat, majd kiosztásra kerültek a szavazólapok. A kitöltött szavazólapokat távozáskor mindenki a szavazó urnába dobta. Az urnát az elnök és a gondnok átvitték Acsára, az ott leadott szavazatokkal együtt állapította meg a szavazatszámláló bizottság a választás eredményét.
A két gyülekezet ellenszavazat nélkül megválasztotta Rosenberger Tamást lelkésznek, ami időközben jogerőre is emelkedett.Fotók, beszámoló: STYGyermeknap - 2023. május 20.

A műv.ház udvara várta már kora délelőtt a gyerekeket, és mint a fotók bemutatják, jó kiadós volt ez a gyerek- és családi nap. A játékos délelőtt fő elemét az ún. falusi olimpia rendezvénye adta. Egy olimpia előtt nem árt egy kis bemelegítő torna, így a polgármester asszony üdvözlő szavai után Boda tanár úr útmutatásai alapján mozgott a gyereksereg.
Miután a kis mozgástól mindenkinek sikerült magához térni, odaadó figyelemmel lehetett hallgatni a solymászok érdekes bemutatóját. Gazdáik karjain, egy vörös farkú- és egy harris-ölyv voltak a vendégeink. A legfontosabb tudnivalók átadása után a Barinán röptették a harrist, - ez tűnt a bemutató legizgalmasabb részének, és igen tetszett a gyerekseregnek.

A tollasok mellett volt két prémes ragadozó is, két vadászgörény. Lehetett őket simogatni.
És jöttek az ötkarikás játékok. Az olimpiára szép számú csapat nevezett, mely csapatok gyerekekből és a családtagokból álltak. Voltak különböző állomások, más-más feladattal, melyet időre kellett teljesíteni. A teljesítés idejét az állomás felügyelők jegyezték fel, a cél nyilvánvalóan az volt, hogy a csapat minél rövidebb idő alatt hajtsa végre a feladatot. A legmeglepőbb feladat talán a fa fűrészelés volt, hagyományos kézi fűrésszel. A gyerekek számára láthatóan teljesen ismeretlen volt a szerszám, nem beszélve arról, hogyan kell azt használni. Az "állomásfőnök" minden csapatnak szakszerűen elmagyarázta a fűrészelés titkát, sikerült is minden fadarabot kettévágni. A végére a fűrészelést irányító főnök fáradt el legjobban - mint a képen ez látható is.

A legösszetettebb játék a mocsáron való átkelés volt megnehezítve azzal, hogy még egy tojást is át kellett egyensúlyozni, és a végén a gúla tetejére helyezni. A "karikához" tartozott két "al-karika" is (ha már olimpiai karikákról beszélünk), célbadobás és talicskázás.

A célbadobásnál babzsákkal kellett ledönteni a felállított dobozokat. Olyan népszerű volt ez a versenyszám, hogy még versenyen kívül is igény volt rá.

Rendkívül vidám volt a talicskázás. Nagyoknak nagy talicska, kicsiknek kis talicska.

A gyermeknapi kínálatból nem maradhat ki a zsákbanfutás. Most nem csak a gyerekek mentek végig a pályán.

A zokni párosítás nem éppen olimpiai versenyszám, de érdekes, és kíván némi ügyességet. Jó ötlet volt betenni, mert talicskázás után nagyszerű pihenési lehetőséget adott.Egy, a derékra kötött répával végig bökdösni egy ping-pong labdát a labirintuson nem egyszerű feladat, de üggyel-bajjal megoldották.Mindenki lefutotta a köröket és kezdődött az eredményhirdetés. A fő díjak a színpadon reggel óta ki voltak állítva: egy kis kukac a harmadik helyezettnek, egy nagyobb a másodiknak és egy még nagyobb a fődíj.


A dobogósok: harmadik, második és első helyezett. A csapatok képviselőinek fel is kellett állni a dobogóra - ez is beillett egy versenyfeladatnak (igazából csak a kukacok fértek el a lépcsőfokokon kényelmesen).


De mindenki nyert, minden csapat okleveles olimpikon lett.


A játék közben mindenki jól meg is éhezett. Ez egy pillanatig sem okozott gondot. A segítők reggel óta erre készültek. A szponzoroknak köszönhetően készült a palacsinta, főtt a székely káposzta, a kemencében sült a hurka-kolbász. Aki a sorban állást kibírta, az nem maradt éhen.

Délután, mondhatnánk úgy is szabad foglalkozás következett. Sakk, labda játékok, különleges foci stb.És mi volt még? Lehetett tetováltatni (de csak diszkréten és kíméletesen), volt Patrik-DJ és zenéje, voltak gyümölcsös frissítők Norbitól, őrködött a polgárőrség, és volt még sok más, amit a kamera sem rögzített.


Fotók: STYMissziói nap - 2023. május 13.

Az Északi Ev. Egyházkerület, ahová az erdőkürti evangélikus gyülekezet is tartozik, rendezett missziói  napot Csömörön. Tőlünk 8 fő vett részt a rendezvényen, aminek a sportcsarnok adott helyet. Külön autóbusz vitt a találkozóra az acsai testvérekkel együtt.

Az indulás és a megérkezés pillanatai:
A találkozó Kendeh K. Péter, a helyi gyülekezet lelkészének áhítatával kezdődött, ezt ének követte Bence Gábor vezetésével, majd népviseletbe öltözött asszonyok adtak elő dalokat magyarul és szlovákul. A nap házigazdája Huszárik Kata színművész volt, az ő köszöntése után Fabinyi Tamás püspök és Fábri István polgármester üdvözölte a résztvevőket.
Csömörön volt már korábban is missziói nap, ennek jelképét jelentő keresztet a csömöriek megőrizték a mai napig.


A program egy szekcióbeszélgetéssel indult Szlaukó-Bobál Orsolya moderálásával, néhány résztvevővel.11:30-tól szekcióprogramok kezdődtek. Ezek egyike volt az evangélikus templomban az Igehirdetés a zene nyelvén témájú előadás. Egy profi előadást hallhattunk az egyházzene rövidített történetéről és fejlődéséről Bence Gábor, a Fóti Kántorképző Intézet vezetője részéről.


Visszatérve a sportcsarnokba, a harmad- és negyedéves teológus hallgatók passió történetét tekinthettük meg. A történet a Jézus közelében élők élményeit, megtapasztalásait, aggódásait jelenítette meg, egy-egy képpel utalva a Biblia szerinti szenvedéstörténetre (pl. csodatételek, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a kufárok kikergetése a templomból, Jézus elfogatása).

A napot úrvacsorai istentisztelet zárta Mekis Ádám esperes és Kendeh K. Péter lelkész szolgálatával, illetve Fabinyi Tamás püspök és Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettes dialógusprédikációjával. A prédikáció után lehetett úrvacsorát venni, majd az Erős vár a  mi Istenünk himnusz eléneklésével zárult a missziói nap.


Fotók: STYEvangélikus Énekkar - 2023. május 7.

Több éves kihagyás után, cantate vasárnapján ismét volt énekkari találkozó. A fóti gyülekezet volt a vendéglátó. A szokásosnál ugyan kevesebb, csupán 8 énekkar, köztük az erdőkürti jelezte részvételét az eseményre. Ahogyan eddig mindig, a délelőtti istentiszteleten előadták azokat a számokat, melyekkel a találkozóra készültek.
Fotók: STYAnyák napi ünnepség - 2023. május 6.

Anyák napja előestéjén megtelt a művelődés ház nagyterme az ünnepre készülő gyerekekkel és szülőkkel. A polgármester asszony köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepi műsort az óvodások kezdték. A kislányok népviseletben, a fiúk fehér ingben. A táncos bevezető után egyenként köszöntötték az édesanyákat, majd miután minden köszöntés elhangzott az ajándékokat átadták az édesanyjuknak.
Az iskolások egy egész kis jelenetet adtak elő, amely egy versíró versenyt mutatott be a Négyszögletű Kerek Erdőből vett minta alapján. A végén ők is egyenként köszöntötték édesanyjukat, sőt édesapjukat is. Mindenki óriási tapsot kapott.
Fotók: STYÁttörés - 2023. május 6.

Na nem a csatornaépítési projektben történt lényeges áttörés, hanem a Kossuth út és a Kőároki út közötti áttörés vette kezdetét. Elkezdték tehát a fő gerincvezetékek összekötését. A Kossuth úti gerincvezetéket a Mária-kerten keresztül kötik össze a Kőároki úti gerinccel. Első lépésként egy gátat építettek a Céklás-patakon át, melyen azután a gépek közlekedni képesek, hogy az árkot ki tudják vájni.
Fotók: STYPetőfi emlékünnep - 2023. április 14.

A magyar költészet napja alkalmából - egy kicsit rendhagyóan - nem április 11-re, hanem néhány nappal későbbre lett meghirdetve egy különleges születésnapi party. Mégpedig Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója adott okot erre a kis módosításra. A megemlékezésre bárki hozhatta magával kedvenc Petőfi versét, és azt elő is adhatta szavalva, felolvasva, vagy akár énekelve is. Volt jelentkező szép számmal, kicsik, nagyok egyaránt. A belépőket költészet napi tablók fogadták a kellemesen berendezett nagyteremben.Anikó nyitotta meg a megemlékezést egy Petőfi úti beszámolóval, hogy versen kívül legyen próza is. Őt követték a gyerekek remek módon előadott versekkel, a Távolból címűt szépen énekelve Hanna előadásában.
Következtek a felnőttek. Aki motiváltabb volt, két verset is mondott. És amikor Maresz a Nemzeti dalt énekelte (a Tolcsvai fivérek zenéjére - Anikó kíséretével), a refrént az egész ünneplő gyülekezet vele harsogta.
Befejezésként a születésnapi torta.

Fotók: STYEvangélikus Énekkar 2023. április 2., április 9.

Hosszú kihagyás után az énekkar rendszeresen próbál, és az ünnepeken pedig szolgál az istentiszteletek alkalmával. Így volt ez virágvasárnap és húsvét vasárnapján is. Tovább folytatódik a felkészülés az énekkari találkozóra, amely ebben az évben ismét lesz, most tavasszal Fóton.

Fotók: STYFalusi farsang - 2023. február 18.

A vírusos zárlatok után visszatérhettünk a régi farsangi menetrendhez. A több éves kihagyás nagy várakozást is szült, hiszen nagyon régen volt már olyan, hogy 30 gyerek is jelmezt öltsön. Ismét születtek szép, ötletes, jól megtervezett és kivitelezett jelmezek. A nagyterem, mint régen, megtelt érdeklődőkkel, az óvodások és az iskolások is a szokásosnál több műsorszámmal készültek. A "meglepetés betét" sem maradt el a korábban megszokottaktól, szóval fergeteges volt a hangulat.

Akik túljutottak a bejáratot őrző tekinteteken és persze megvették a belépőt, azokat a polgármester asszony köszöntötte.


A jelmezeseket szakavatott zsűri értékelte.


De mindenek előtt remek műsorszámok. Az iskolások először az Álomutazó Bárányfitnesz című számra mutattak be táncot, utánuk az óvodás fiúk L. Amstrong Go down Moses dalára táncoltak, az óvodás lányok pedig a Jégvarázs mesefilm Legyen hó című betétdalára. Befejezésül ismét az iskolások léptek fel a NOX együttes Tűztánc dalával.

És jöttek a jelmezesek. A fellépőket a zsűri értékelte, (Zs) csoportos (Cs) és egyéni (E) kategóriákban állapították meg a helyezetteket. A közönség (K) is szavazhatott ugyancsak csoportos (Cs) és egyéni (E) kategóriákra (a helyezések zárójelben a jelmezesek mellett).Pókember


KrokodilTraktoros (Zs E III.)


Denevér bébi (Zs Cs III., K Cs II.)Minyon (K Cs III.)


Oroszlán (K E II.)Sellő


MéhecskeInkvizítor


Gnóm (Zs E II.)Focisták


Fűszoknyás lányok (Zs Cs II.)Rabló


Szörnyella és kutyuskái (Zs Cs I.)Pestis doktor


FocibíróKutyus


Wednesday (K E III.)Ki vagyok akadva


Csillámló tenger (Zs E I.)Pestis doktor


TűzoltóŐzike


Öregapó (Különdíj)Star wars pilóta (K E I.)


VarázslóObi-Wan Kenobi


WednesdayAnya, lánya, unokája (K Cs I.)


Az összes fellépő


Meglepetésként, és egyben 27-es versenyzőként a Transformers című tánc - volt meglepő alakváltozás.

Amíg a zsűri értékelt, lehetett játszani. A limbó-hintó volt a legnépszerűbb.

A helyezettek átvehették nyereményeiket, de minden jelmezes kapott legalább egy csokoládét.A legvégén tombola, értékesebb és kevésbé értékes nyereményekkel utoljára a fődíj tortával.

Fotók: STYA csatorna kiépítés folytatódik - 2023. február 14.

Az elmúlt év végén a csatornafektetés eljutott a Kossuth út Mária-kert melletti szakaszáig.


Az év végén és januárban is voltak esős időszakok, amikor bizony nehézkessé vált a kivitelezők és a falusiak dolga is.
Január 10. után indultak be ismét a munkálatok. Először befejeződött a Dózsa út és a Kőároki út felső szakaszának rendbe tétele, következett a Hárs út, Hárs köz fővezeték kiépítése, valamint a csatlakozási pontok elhelyezése.Február 1-én a Petőfi úton is elkezdődött a csatlakozási pontok behelyezése az ingatlanokra.Február 9-től pedig a Kőároki út alsó felén kezdődött a gerincvezeték lefektetése.

Napközben a gépek és a kitermelt föld eléggé eltorlaszolja az utakat, a munkaidő végeztével azonban megszűnik a felfordulás.

Fotók: STYMegújult temető bejárat - 2023. február 1.

Az elmúlt év végén kezdte el az önkormányzat egy új temetőkerti bejárat kiépítését, amely ez év elején be is fejeződött. Szép lett így a bejárat, a megkopott gyalogút is új aszfalt burkolatot kapott. Amikor a régi kerítésoszlopok is elbontásra kerülnek, akkor tökéletes lesz az összkép.Fotók: STY


 

Ökumenikus imahét 2023. január 16., január 20.

Idén világszerte január 15. és 22. között rendezik meg az ökumenikus imahetet. A programsorozat anyagát – mely kiemelten foglalkozik a rasszizmus kérdésével – az Amerikai Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, a bibliai mottót Ézsaiás próféta könyvéből választották: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra!" (Ézs 1,17)  Hazánkban az imahét megvalósulását a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) koordinálja.
Nálunk, Erdőkürtön már sok éves hagyomány, hogy az imahéten hétfői napon az evangélikus, pénteken a katolikus templomban gyűlnek össze a hívek. A szolgálatot a lelkészek közösen végzik, de fordított rendben. Az evangélikus templomban a kezdő imát a katolikus lelkész mondja, a hitvallást az evangélikus vezeti, az igét a katolikus hirdeti és így tovább. A katolikus templomban fordítva történik mindez. Áldást közösen, felváltva osztanak, mindenki a saját szokása szerint.Fotók: STYAz új üzemcsarnok - 2023. január 8.

A 2021. évi II. negyedévi Kürtölőből értesültünk, hogy a C3D Kft. a Petőfi út végén egy 740 m2 alapterületű, acél szerkezetű műhelyépület építését tervezi, az ehhez szükséges irodákkal és szociális részekkel (női és férfi öltöző, zuhanyzó és mosdó, étkező), raktárral. A csarnok fém alapanyagok présműhelyeként fog működni hidraulikus és excenter présgépekkel. A tereprendezés hamarosan el is kezdődött, 2022. február 20.-án pedig ennyi volt látható:


Március 13-án már építő gépek voltak a területen, a csarnok egyes tartóelemei a helyükön voltak, a burkolóelemek kötegekben álltak:Június 21-én, amikor a nyári tábor esti túrázott, a csarnok nagy része már állt.


Szeptember 11-én a homlokzatnál tartottak.


Múlt év október 16-án zárult az épület.


2023. január 8-án már majdnem  kész. A terepen bőven van még alakítani való.


Fotók: STY<< VISSZA A KEZDŐLAPRA