2023 II. félév

Év végi visszatekintés - 2023. december 31.

Az év során több mint 50 alkalommal keltünk útra (mármint a Túra szakosztály tagjai), megtéve 566 km-t. Csodáltuk a természet változásait az évszakokkal és gyönyörködtünk a látványban. Idézzük vissza az emlékeket! 2023 januárjában így nézett ki ahol jártunk: a Nagy-tó, Püspök-part és az ecskendi erdő.
Lassan bontakozott a tavasz, egyre több volt a zöld (Gombás-völgy, Püspök-part, Ecskend).
Végül minden zöldre váltott, és virágba borultak a mezők (Ecskend - Almás-völgyi rét, Nagy-tó, Püspök-part: olajretek és bíborhere táblák).

Teljes pompájában a nyár, megszülettek és pillanatok alatt fel is nőttek az utódok.

Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is múlt a nyár (Kavicsos/1, Ecskend/1, Kő-árok/2, Dolina/1, Peres-puszta/3, Andezitbarlang/2 és a 3. kőfejtő/2).Egyre színesebb az erdő, ez már az ősz (ecskendi utak).Az ősszel megérkezett a csapadék is (Kavicsos, Kenderes, Ecskend).
Zöldel az őszi vetés (Püspök-part).


Egyre hűvösebbek az éjszakák és lassan ismét visszatér a tél (Ecskend, Nagy-tó és környéke).
Fotók: STY


 

Szenteste - 2023. december 24.

A tisztelendő úr köszöntötte a katolikus és evangélikus híveket, az énekkart, a katolikus hittanos csoportot, illetve azok szüleit, akik a szentesti istentisztelet bevezetéseként, műsorukkal az ünnepre hangolódást segítették elő. Az énekkart Tolner Kata készítette fel az estére, és vezetésével két, már korábbról ismert számot (Karácsony ünnepén, Csillagfényes éjszakán) énekeltek el.
Az énekkar után a hittanosok és szüleik adtak elő karácsonyi műsort. A Harmatozzatok magasságos egek rorate soraira sorban gyúltak fel a koszorún a világosság felé vezető gyertyák. Majd karácsonyi dalok, karácsonyi megzenésített versek, bibliai idézetek, versek színes egyvelege következett.


Fotók: STYLuca napi előadás - 2023. december 13.

A Balassi Bálint Könyvtár ajándékaként a 2010-ben alakult Lóca Együttes tartott Luca napi, népi szokásokra alapozott zenés műsort a művelődési ház nagytermében. Az óvodások és az iskolások voltak a közönség. Lázas készülődés a fellépés előtt:


Az együttes három tagú. A hegedű Fekete Inci kezében volt, Székely Zoltán játszott furulyán és szaxofonon, Almási Krisztián volt a dobos, valamint ő kezelte az ütő és csörgő hangszereket is.És indult a műsor. A gyerekek szabadon ugrálhattak, táncolhattak a színpad előtt és bekapcsolódhattak a dalok éneklésébe is.Az Egy boszorka van, három fia van című dalban lévő duda szólóhoz szintetizátor segítségét is igénybe kellett venni.Tipikus Luca napi lányos szokás a gombócba rejtett név. A legelsőként feljövő gombócban lévő cédulára írt nevű lesz a lány férje. Inci férjének valószínű Töhötöm lesz a neve, legalábbis ezt jósolta a képzeletbeli gombóc.

A végére maradtak a karácsonyi dalok.

Fotók: STYLelkésziktatás - 2023. december 9.

Az Acsai Evangélikus Egyházközség ünnepi istentisztelettel egybekötött közgyűlésén iktatta be hivatalába az acsai és az erdőkürti gyülekezet megválasztott lelkészét, Rosenberger Tamást. A beiktatási szertartás az acsai evangélikus templomban történt december 9-én. Az ünnepségen részt vett az egyházmegye és az egyházkerület több lelkésze, az egyházkerület és az egyházmegye felügyelője, az egyházkerület püspökhelyettese, az acsai és erdőkürti presbiterek és a gyülekezet tagjai. A beiktatást Babka László az egyházmegye megbízott esperese végezte. Imája után felolvasta Isten lelkipásztori szolgálatról szóló igéjét, átadta a lelkésznek a presbitérium megbízólevelét, majd egy rövid igehirdetés végén Isten áldását kérte a lelkész munkájára és a gyülekezetre.
Az igehirdetés után minden jelenlévő lelkész testvér igei áldással köszöntötte a lelkész urat és együtt énekelték a megerősítő zsoltárt.


Rosenberger Tamás igehirdetése következett.


Az acsai-erdőkürti közös énekkar két énekkel köszöntötte a lelkészt.Következtek a köszöntő beszédek. Köszöntőt mondott dr. Fábri György az egyházkerület felügyelője, dr. Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettes, az egyházmegye felügyelője, az acsai polgármester asszony, Mekis Ádám nyugalmazott esperes, Babka László megbízott esperes, majd a gyülekezet felügyelője. A felügyelő felolvasta Fabinyi Tamás elnök püspök köszöntő levelét, mivel ő személyesen nem tudott jelen lenni az ünnepségen.


Rosenberger Tamás válaszolt a köszöntésekre.


Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte.

Fotók: STYAdventi gyertyagyújtás - 2023. december 3.


Advent első vasárnapján közös gyertyagyújtásra gyűltek össze a falu lakói. Hagyományosan ez a nyugdíjasok napja szokott lenni, újabban azonban átalakult egy közös falusi rendezvénnyé, ahol természetesen köszöntik az időseket is. (Az ENSZ közgyűlése ugyan 1991-ben október 1-ét nyilvánította az idősek napjává, de Erdőkürtön erre több éve már advent első vasárnapján került sor).


A polgármester asszony köszöntötte a vendégeket, majd meggyújtásra került az első gyertya az adventi koszorún. Következett az idősek, azon belül is a falu legidősebb lakójának (aki ugyan nem volt jelen az ünnepségen) köszöntése.A köszöntéshez, mint hagyományosan, kulturális műsor is kapcsolódott, melyet az óvodások kezdtek el. Egy misztériumjátékot (pásztorjátékot) mutattak be, pásztorokkal, angyalokkal, betlehemi királyokkal, akik a megszületett Kisjézust látogatták meg. A végén még a legkisebb korosztály is felment a színpadra egy közös tánc erejéig.


Vers (pontosabban egy ének, versként elmondva) következett magyarul és szlovákul.


Az iskolások angyal-krampusz tánccal várták a télapót. Az angyalok és a krampuszok olyan jól el voltak egymással, hogy a Mikulás nem is sokáig időzött közöttük, hagyta őket, hogy csak tovább táncoljanak.Egy dalos-táncos gyertyagyújtás fejezte be a gyerekek műsorát.

Az ünnepi műsort Koltavári-Tokár Hajnalka énekesnő (többek között fuvolaművész is) és Szabó Adrienn szaxofonos páros koncertje zárta, karácsonyi dalokkal, slágerekkel, gyermek dalokkal, ráhangolva a hallgatóságot a közelgő ünnepre.Fotók: STYKitüntetés - 2023. november 4.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete Salgótarjánban tartotta a XIX. Regionális nemzetiségi napot. Az ünnepségen "Nemzetiségünkért, hagyományápolásunkért" kitüntetéseket adtak át, többek között Boda Károly tanár úr is kitüntetésben részesült.


A József Attila Művelődési Központban az ünnepi köszöntőt dr. Egyed Ferdinánd Salgótarján Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke tartotta. Őt követően dr. Egyedné Baránek Ruzsenka a  Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke emlékezett a szövetség 75 éves fennállására.Az ünnepi beszédek után került sor a "Nemzetiségünkért, hagyományápolásunkért" díjak átadására. A laudációt először magyarul Nedeliczki Teréz, majd szlovákul Komjáthi Gáborné olvasta fel, illetve egészítették ki személyes élményekkel. Az első díjazott Kucsera Istvánné volt Nézsáról.Következett Boda tanár úr kitüntetése. A méltatás tanár úr teljes életútját ismertette születésétől kezdve azon keresztül, hogy a tanítóképző elvégzését követően 1958-ban került Erdőkürtre. Külön  ki lett emelve, hogy az idő alatt, míg 31 éven keresztül az erdőkürti iskola igazgatója volt, szívvel-lélekkel támogatta a szlovák nyelv oktatását. Házasságkötése után pedig, felesége révén korán részese lett a szlovák nemzetiségi életnek, szinte minden körzeti, járási, megyei rendezvényen jelen voltak. Ahol csak lehetett, akár pl. nyugdíjas klubban, korábban, és most is a szlovák nyelv népszerűsítői voltak. Felesége mellett a szlovák nyelvű színjátszó körnek a logisztikai hátterét biztosította, így részese volt a szarvasi országos színjátszó találkozóknak, aktív résztvevője a salgótarjáni, bánki és vanyarci rendezvényeknek, végezetül pedig (felesége halála után) öt éve a helyi nemzetiségi önkormányzat megbecsült tagja.

Végül a mátraszentimrei Pincziné Szívós Virág kapott kitüntetést.Az ünnepi program  a 75 éves MSZSZ elnökének köszöntésével folytatódott, majd rövid szlovák népzenei műsorral fejeződött be.


A szünet után az 50 éve alakult nagykürtösi Krtisan folklóregyüttes adta elő Sisa Pista a híres nógrádi betyár című táncos-zenés-énekes alkotását. A történet ismerete nélkül, elég nehéz értelmezni a látottakat, ezért röviden ki kell térni Sisa Pista történetére.
Sisa Pista, anyakönyvezett nevén Benkó István az elemi iskolát Nagylócon végezte el, ezt követően pedig Ilinybe került, ahol keresztapjánál juhászkodott. 1861-ben az általa őrzött nyájból 12 birka eltűnt. Noha ő a jószágok ellopását soha nem ismerte be, és azt nem is sikerült rábizonyítani, ez a nógrádsipeki Balázs Sándor pandúr őrmestert nem nagyon zavarta, amikor alaposan megkínozta a fiút. Lábánál fogva a szabadkémény gerendájára akasztotta, és szöges csizmasarokkal rugdosta a fejét és a bordáit. Sisa, aki ragadványnevét arról kapta, hogy vásott, csintalan gyermek volt, bosszút esküdött.
A megyében több juhásznál is bojtárkodott, birkalopásért 1 év börtönbüntetésre ítélték Balassagyarmaton. Miután a balassagyarmati börtönből szabadult, a lopásokat tovább folytatta, ezért 1873. április 1-jén elfogták és a sziráki járásbíróság börtönébe zárták. A fogságból 1873. május 1-jén megszökött, mert a részeg őr a börtönajtót nyitva felejtette. Ekkor kezdődött igazi betyárkodása. Társakat keresett, és velük követte el rablásait, lopásait. Társai pásztorok voltak, akikkel együtt kocsmárosokat, molnárokat, és egyéb vagyonos személyeket raboltak ki és loptak meg.
1873. november 4-én Nógrádsipeken mulatoztak a betyárok Palicza Ferenc számadónál, amikor megjelent Sisa egykori megkínzója, Balázs Sándor volt pandúr őrmester, akit ekkorra már sorozatos kegyetlenkedései miatt elcsaptak a testülettől. Sisa bosszút állt egykori megkínzóján, ittas állapotában juhászkésével szó szerint lefejezte az egykori pandúrt.Az emberölést követően három vármegye (Nógrád vármegye, Gömör és Kis-Hont vármegye, Heves vármegye) pandúrjai vették üldözőbe, fejére vérdíjat tűztek ki, mert rablásai és az orgazdahálózat mind a három megyét érintették. Végül mégsem a pandúrok fogták el. 1873. december 26-án egy rablás után, a rablott pénzből az egerbaktai csárdában mulatoztak, ahol az éppen ott tartózkodó uradalmi intézők felismerték és elfogták, majd a balassagyarmati börtönbe került. A büntetőper 20 évi börtönbüntetéssel végződött, a rá kiszabott büntetést az utolsó napig kitöltötte.
Szabadulását követően Zubovics Fedor huszárkapitány szolgálatába szegődött. A kalandos életű katonatiszt kereste a veszélyt és a különleges embereket is. Sisa afféle lóápoló és háziszolga szerepét töltötte be nála. Triesztbe költözése előtt Zubovics beajánlotta Sisát a Nagyorosziban lakó Berchtold Richárd grófhoz. A gróf hatalmas drégelypalánki erdőbirtokán vadőrként alkalmazta őt.
1901. szeptember 16-án az idősödő betyár házasságot kötött az érsekvadkerti Kürtössy Máriával. Felesége akkor 13 éves törvénytelen gyermekét, Nándort is a nevére íratta. Ez idő alatt Drégelypalánkról Bernecebarátiba költözött. Új gazdája Szokolyi Alajos, az 1896-ban megrendezett athéni olimpia helyezettje lett, akinek ott volt kastélya és birtoka. Szokolyi gróf feleségül vette Berchtold Charlotte nevű leányát és a nagyoroszi birtokos halála után így került hozzá Sisa. Szokolyi mint vadászbérlő szintén vadőrként alkalmazta őt. Lakást bérelt számára és mindig emberségesen bánt vele.


Sisa a bernecebaráti polgári halotti anyakönyv tanúsága szerint gyomorrákban halt meg, 1910. november 5-én. Szokolyi fényesen temettette el, mesélték, hogy hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára. Különösen nagy számban voltak jelen erdész- és vadőr társai, de a környező települések lakói is. Sírja a bernecebaráti öreg temetőben van, közel Szokolyi Alajoséhoz. (Sisa Pista történetének forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Sisa_Pista)


Az előadás valamennyi szereplőjét virágcsokorral köszöntötték.


Fotók: STY


 

Mindenszentek - 2023. november 1.

Díszbe öltözött a temető. Katolikus és evangélikus hívek a keresztnél gyülekeztek az ökumenikus istentiszteletre. Varga Lajos püspökhelyettes atya és Rosenberger Tamás lelkész tartották az istentiszteletet. Egy imával és közös énekléssel kezdődött az áhítat.

Előbb a katolikus, majd az evangélikus lelkész igei magyarázata hangzott el. A hitvallást és a Miatyánkot közösen mondták a hívek. Mindkét fél által ismert énekkel zárult az istentisztelet.
És lassan csend borult a temetőre.
Fotók: STYZenenap - 2023. október 1.Zenenapi, színpadi díszlet.
A mostani zenenap pont a zene világnapjára esett. Ráadásul ez vasárnap is volt, így a sok érdeklődő mellett, szerencsére sokan jelentkeztek fellépőnek is. Számos kisiskolás tanul hangszeren játszani, ők szinte mindannyian bemutatták meddig jutottak a tanulásban. A kezdők mellett nagy gyakorlattal rendelkező, profi zenészek is hozzájárultak a méltó ünnepléshez. Mint eddig mindig, énekszámok szintén gazdagították a műsor kínálatát.


Anikó, az est szervezője köszöntötte a vendégeket.

Az est közös énekléssel kezdődött: Mindenik embernek a lelkében dal van...


Elsőnek a katolikus kis kórus lépett fel.


Fuvola következett, Hanna szólaltatta meg.


Újabb fuvola, ezúttal gyermek méret.


És Hanna énekelt is.


Újabb fuvola.


A fuvola sorozatot Bálint szakította meg a trombitájával.


Hanna énekelt, apukája kísérte gitáron, majd egymaga, kíséret nélkül énekelt egy szép népdalt.Bence hegedűjátékát anyukája kísérte zongorán (pontosabban zongorahangra állított szintetizátoron).


Tamás gitározott és szintetizátoron játszott.


Bálint visszatért és ezúttal zongoradarabot adott elő.


Következtek a profi zenészek, először egy fuvola-klarinét duó.


Blanka hegedűn játszott - ő már diplomás hegedűművész.


A zárószám egy énekduó volt, akusztikus- és elektromos gitár, valamint fuvola kísérettel.


A gyülekező és a zenehallgatásban elmélyülő közönség.

Fotók: STYÚj lelkész az evangélikusoknál - 2023. szeptember 3.

Az elmúlt héten búcsúztunk, most köszöntöttünk. Szeptember 1-től új lelkésze van az evangélikus gyülekezetnek Rosenberger Tamás személyében. A tisztelendő úr nem ismeretlen a gyülekezet számára, hiszen tanulmányai hatodik, gyakorlati évét Mekis Ádám esperes úr mentoráltjaként az acsai-erdőkürti gyülekezetben töltötte. Visszatértét szépen feldíszített oltár várta és a gyülekezet vezetői köszöntötték.


A tisztelendő úr örömét fejezte ki, hogy ismét köztünk lehet. Az istentiszteleten velünk volt családja is, felesége két gyermekükkel.Nem először hangzott el tőle a szószéken Isten igéje, de most először Luther-kabátban Mózes-tábla gallérral.Az istentisztelet, mint mindig, az áldással és énekkel fejeződött be, majd a kijáratnál köszönt el tisztelendő úr a hívektől.Fotók: STYBúcsúvétel - 2023. augusztus 27.

Mekis Ádám esperes, lelkész 40 éves szolgálatának Acsán és Erdőkürtön, a mai volt a záró istentisztelete. Belépését a teljesen megtelt templomba az általa 2000-ben létrehozott énekkar köszöntötte. Három jól ismert ének hangzott el, közöttük az is, amelyiket az énekkar elsőként tanult be. Az énekkart ezúttal Kenyeres Anikó vezényelte.


Az énekkar köszöntése után esperes úr, nyugdíjba vonulása előtt, utoljára lépett a szószékre. Az istentisztelet végén a gyülekezet nevében a gondnok úr búcsúztatta a tisztelendő urat. Beszédében a 40 éves szolgálat három elemét emelte ki. Az ige fáradhatatlan hirdetését, az egyházzenét, ezen belül az énekkar vezetését, valamint az oktatást, úgy a gyülekezetben hittan, konfirmáció felkészítés, ifjúsági foglalkozások stb. formájában, mint az EGA hitoktatójaként a kezdetektől fogva.Búcsúbeszéde végén gondnok úr átnyújtotta a gyülekezet ajándékát.


Válasz beszédében a tisztelendő úr elmondta, hogy ő teljes szívvel elfogadta Isten rendelését, amely őt erre a szolgálatra jelölte ki és arra nem is gondolt, hogy ezen bármilyen formában változtasson. Lehettek csábító szirénhangok átváltani ígéretesebb környezetbe, ő maradt gyülekezetében, mert úgy érezte ide tartozik. Szerette is őt gyülekezete, bizony sokan megkönnyezték búcsúzását.
Körünkben megjelent feleségét és fiát szintén köszöntötték a gyülekezet vezetői, hiszen ők is számtalanszor megfordultak közöttünk, mindenben segítve a lelkész úr munkáját.


A művház. udvarán szeretetvendégség várta az ünneplő gyülekezetet, amely a lelkész úr imájával kezdődött.Fotók: STYMaszat - 2023. augusztus 22.

Ez a Maszat nem a rajzfilmfigura kisfiú, hanem egy kézműves foglalkozás. Igaz, olyan kicsiknek, mint amilyen Maszat is, csak itt igazi kisfiúk, kislányok vannak. Egy klub-szerű összejövetelről van szó, ahol összejönnek anyukák, apukák az óvodás kor előtti kicsikkel (sőt akár iskolássokkal is) és együtt töltenek pár órát. Tulajdonképpen két szekció van, egy kézműves és egy zenei. A kézművesben bababarát eszközökkel, festékekkel lehet kézműveskedni (jelen esetben egy cica elkészítése és kifestése van soron), a zeneiben pedig egyszerű "hangszerek" megszólaltatása mellett lehet gyermekdalokat tanulni, énekelni. Az összejöveteleknek nincs fix, meghatározott időpontja, amikor össze tud jönni az ismerős kör, akkor van foglalkozás.
Minden elő van készítve, kezdődhet a foglalkozás.A gyerekek önállóan is tudják mi a teendőjük.
És lehet apuka segítségével alkotni, vagy a felnőttekkel együtt játszani.
A nagyobb korosztály sincs kifelejtve. Többnyire ők a kézműves alkotók.

Fotók: STYAz új kenyér ünnepe - 2023. augusztus 20.

Az előző napra meghirdetett ünnepséget elmosta a zivatar, így mindkét felekezet saját templomában áldotta meg az új kenyeret. Az evangélikus templomban a szószéki szolgálat után az esperes úr egy imát mondott, hálát adva az életet jelképező és évente megújuló kenyérért, majd megáldotta.
A kenyér szeleteit kosárkákba rakták és a kijáratnál mindenki vehetett belőle.
Fotók: STY1 úton: zarándokút Mátrakeresztes - Ágasvár (2023. augusztus 13.)

Az augusztus 12-re hirdetett 1 úton zarándoklatra a falunap miatt 13-án került sor. Az út célja Ágasvár 789 m magas hegycsúcsának meghódítása. A túra Mátrakeresztesről indult, a Csörgő-patak völgyében haladtunk, hallgatva a patak muzsikáló hangját, gyönyörködve a patak vadregényes medrében.


Az út egyik nagyon szép része a Csörgő-szurdok volt. Ha az eddigi út vadregényesnek mondható, akkor ez a szakasz tényleg az. Bárki meggyőződhet róla:És tovább a meder mentén, számtalanszor keresztezve a patakot.


Mátraszentistván előtt már alig látszott a patak vize (előző kép), majd teljesen el is tűnt. Előttünk pedig feltárult a mátraszentistváni sípálya, a víztárolója, a falu központja haranglábbal és feszülettel.


Mátraszentistván után felfelé Ágasvárra: visszatekintés a sípályára, araszolás a keskeny gerincen, egy alázatos pillantás a Szamár-kőre (amit érdemes tudni róla: kialakulása a szelektív denudációnak [magyarul „válogató lepusztításnak”] köszönhető: a szikla alsó harmada robbanásos eredetű vulkáni törmelékekből [különféle szemcseméretű tufákból], míg a felsőbb része andezitből áll, amely lávából szilárdult meg. Az „idő vasfoga” a Szamár-kő alsóbb részének puhább kőzeteit jobban „kikezdte”, mint a felsőbbeket, így alakult ki a gombaszerű, bizarr alakzat - forrás: https://akovekmeselnek.hu/2019/08/14/meselo-kovek-agasvar-korul-nyugati-matra/), két meredek kaptató között bátortalan kitekintés a távolba...már látjuk magunk előtt a csúcsot, és megérkeztünk.


Az elénk táruló látvány:


Fotók: STY


 

Falunap előtti ökumenikus istentisztelet - 2023. augusztus 11.

Az evangélikus templomban jöttek egybe evangélikusok, katolikusok a falunap előtti ökumenikus istentiszteletre. A híveket és Varga Lajos segédpüspök urat a házigazda, Mekis Ádám esperes köszöntötte. Az istentisztelet közös énekkel kezdődött.Az Evangélikus Énekkar előadásában három dal hangzott el: J.S. Bach - Oh jertek énekeljünk, F. Schubert - Szent az Isten, szent, szent, J.S. Bach - Ki dolgát az Istenre hagyja.
Az énekkar szolgálata után a püspök atya prédikációja következett, témája Lukács evangéliumából az irgalmas szamaritánus példázata volt.


Ismét az énekkar következett. A Hallelujah énekeskönyvből a Hinni taníts uram, majd a Jöjj áldjuk az Istent, és végül S. Jacobi Hitben élj című műveket adták elő.
Az istentisztelet imádsággal, áldással és közös énekkel ért véget.


Közvetlenül az istentisztelet után a művelődési ház nagytermében Erdőkürt község díszpolgára elismerő címek átadására került sor. A kitüntetettek dr. Lipovszky György már nyugdíjas háziorvos és Mekis Ádám esperes, az evangélikus gyülekezet most nyugdíjba vonuló lelkésze. Az ünnepelteket nagyon sok erdőkürti megtisztelte jelenlétével.A polgármester asszony köszöntötte az ünnepelteket és az őket ünneplőket, majd Skuczi Nándor a megyei közgyűlés elnöke mondott néhány gondolatot.


Lipovszky doktor életútját Hegedűs Anita méltatta, születésétől kezdve nyugdíjba vonulásáig. A méltatásban elhangzott, hogy az orvostudományi egyetem elvégzése után rövid ideig segédműtős volt, majd 1980-tól három község, Kálló, Erdőtarcsa és Erdőkürt háziorvosa volt egészen nyugdíjas koráig. Külön kiemelte az ismertetés, hogy a 2020-2022 évek járványos időszakában odaadó módon szervezte és végezte a lakosság tesztelését, oltását, és ennek is köszönhető volt, hogy viszonylag kevés áldozata volt a vírusnak. Nem maradhatott ki a hobbi tevékenységek, a vadászat és a természetfotózás említése sem.

A doktor úr köszönő szavait követően az énekkar az Örömódával lepte meg az ünnepeltet.Mekis Ádám lelkész, esperes életútját Havjár Zotán ismertette. Ismertté vált, hogy zenei képzést már gyermekkorában kapott, jól tudott orgonálni, zongorázni és énekelni, köszönhetően a fóti kántorképzőnek, a Lutheránia énekkarnak is, vagyis az egyházzene meghatározta életét. Csupán a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán döntött a lelkészi pálya mellett. A teológia elvégzése után 1983-ban szentelték lelkésszé, püspöke pedig az acsai gyülekezethez osztotta be. Addig a település nevét sem hallotta, de amikor eljött ide egyből megszerette a falut és a környezetet. Itt sem maradt el a zene, kórust alapított Acsán is Erdőkürtön is, melyek a mai napig működnek.
A díszpolgári cím átvétele után az énekkar is köszöntötte.


Esperes úr köszönetet mondott az elismerésért, szeretettel emlékezett vissza azokra az évekre amikor lelkészi hivatását itt elkezdte, jegyzetfüzetéből még az akkori hittanosok névsorát is visszaidézte.Külön figyelmet fordított az önkormányzat az orvos mellett szolgálatot teljesítő asszisztens, akit mindenki Jutka doktornőnek titulál, köszöntésére is, mert valóban, az ő munkája nélkül a doktor úr (ahogyan mondani szokták) félkarú óriás lett volna.


Végül örömzenélés következett. A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar Vonós Négyese adott változatos hangversenyt.
Fotók: STYSzennyvízelvezetés projektnyitó esemény - 2023. július 12.

Az Erdőkürt központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása elnevezésű projekt nyitó eseményére került sor a műv.ház nagytermében. Az esemény vendége volt Balla Mihály országgyűlési képviselő és Skuczi Nándor a megyei önkormányzat elnöke. A regisztrációt követően az összegyűlteket a polgármester asszony köszöntötte, majd a tiszteletbeli vendégek beszédei következtek.Az ünnepi beszédek után a polgármester asszony felkérte Czeglédi Csabát a PENTA Kft. projektvezetőjét a beruházás legfontosabb elemeinek ismertetésére.


Mint elhangzott, két szektorban folyik a beruházás, Erdőkürt a déli szektorhoz tartozik. Itt is két területet kell megkülönböztetni, mégpedig Erdőtarcsa, valamint Erdőkürt, Kálló és Vanyarc községek rendszerét. Erdőtarcsa azért különálló, mert az ott keletkező szennyvíz az apci szennyvíztisztító telepre kerül, míg az Erdőkürt központú három településnek új tisztitótelep létesül (Morgos puszta és Kálló között). A beruházás teljes bekerülése nagyjából nettó 12 milliárd Ft, amely 7 település szennyvíz hálózatát jelenti, ebben van 55 km szennyvízcsatorna kiépítése, egy új szennyvíztelep felépítése, és egy meglévő (pásztói telep) felújítása. A beruházás 2022. február 22-én indult és 2024. augusztus 20-ra kell befejezni.A mai napig szinte teljes egészében elkészült a gravitációs nyomóvezeték, épül a szennyvíztisztító telep (az alapozásáról fotókat mutatott az előadó), el kell készíteni még az átemelőket, helyre kell állítani az úthálózatokat és csapadék elvezető árkokat, ami után kezdődhet a próbaüzem és a háztartások rákötése a rendszerre. A fotók közül az első a csatorna kiépítés utolsó métereit mutatja a Szabadság úton, azután az új tisztító alapozási munkáiról láthatók képek, az utolsó fotó pedig a leendő tisztító telep látványtervét mutatja.


Az előadást remek állófogadás követte:


Fotók: STYKürt községek találkozója - Hidaskürt, 2023. július 8.

A Kürt községek találkozóját idén a szlovákiai Hidaskürtön rendezték. A találkozó egyik kiemelkedő eseménye a kispályás labdarúgó torna volt. Az erdőkürti csapat tagjai Nagy Bálint, Futó Máté, Misják Máté, Tábik Dávid, Kiss Máté, Oszwald Olivér, Tóth Olivér, Oláh Szilveszter, Hegedűs Dávid, Hegedűs Gábor és Fagyas Henrik voltak, a csapatvezető Hegedűs Gábor, a csapatkapitány pedig Futó Máté volt. A csapat csupán egy döntetlen mérkőzést tudott elérni, ez a hatodik helyhez volt elég. Sajnos kapus nélkül tudtak csak menni, így védett Oszvald olivér egy mérkőzésen, Misják Máté kettő, majd Nagy Bálint szintén két mérkőzésen (Bálintnak ment a legjobban). A leghasznosabb játékos különdíjat is elhozta a csapat, melyet Nagy Bálint érdemelt ki (ld. fotó).

Fotók: Hegedűs Gábor<< VISSZA A KEZDŐLAPRA