2015. II. félév


Természetjáró évzáró túra - 2015. december 31.

A sportkör természetjáró szakosztálya szokásához híven, idén is megtette a Rózsa-kúthoz vezető év záró túrát. Nem voltunk túl sokan, de csodálatos napsütéses, kellemes kiránduló idő volt.


A túra-csapat a Barinán,


 az Ecskendnél,


és a főkapunál.Ez természetesen


 a Nagy-tó


befagyott jégpáncélja.Az elmaradhatatlan megkövezés,


de a jég ellenállt.


Tovább a cél felé,át a


 Gombás-réten,


és a kanyar után már Rózsa-kút.Emeljük poharunk az óévre,


és koccintsunk az újévre,


váljék egészségünkre!A nagy-, és


 kis forrás rendületlenül


táplálja a csörgedező eret.Átlépve a vadaskerti kapun,


lezárjuk mögöttünk az utat és az évet!


Kellemes napfényragyogja be


 a vadaskerti rétet.


Letérünk a főbejárathoz vezető útról,és az etető felé vesszük az irányt.


 Egyetlen tócsa jege


sem úszta meg.Az erdőt elhagyva,


 felkaptatunk Püspökpartra,


és ez itt már a búcsú-tócsa.

Fotók: STY

És ha évzáró túra, tekintsük vissza az évre néhány túra emlékeivel (a túra paraméteri, apró élmény, útvonal - lehet tippelni, az útvonal melyik pontján készült a felvétel):

Dátum:
02.22.
Úthossz [km]:
12
Időtartam [ó:p]:
2:32
Hegymenet [m]:
550
Lejtmenet [m]:
545
Max.emelkedő [m]:
263


Irány a völgy.


Dátum:
04.19.
Úthossz [km]:
17
Időtartam [ó:p]:
3:11
Hegymenet [m]:
1088
Lejtmenet [m]:
1072
Max.emelkedő [m]:
251


Tavaszváró pillanat a tornyok árnyékában.


Dátum:
09.20.
Úthossz [km]:
11
Időtartam [ó:p]:
2:13
Hegymenet [m]:
569
Lejtmenet [m]:
615
Max.emelkedő [m]:
330


Állati békés idill a vadaskertben.


Dátum:
10.18.
Úthossz [km]:
12
Időtartam [ó:p]:
2:43
Hegymenet [m]:
199
Lejtmenet [m]:
200
Max.emelkedő [m]:
296


Gumicsizma állósági próba.


Dátum:
11.08.
Úthossz [km]:
10
Időtartam [ó:p]:
2:01
Hegymenet [m]:
124
Lejtmenet [m]:
121
Max.emelkedő [m]:
238


Morgosi forrás.


Dátum:
12.31.
Úthossz [km]:
9
Időtartam [ó:p]:
1:42
Hegymenet [m]:
142
Lejtmenet [m]:
126
Max.emelkedő [m]:
246


Csak óvatosan, vigyázva lépjünk jégre!

Fotók: STY, az útvonalrajzok Google térképek alapján készültek

Végül az egész éves túrateljesítmény:

Túrák száma
Megtett km
Össz. túra idő
Hegymenet
Lejtmenet
23
242
51 óra
10 604 m
10 548 m
Karácsonyi sportdélután - 2015. december 29.

Az Erdőkürti Sportkör, hogy a régi hagyományokat visszahozza, ismét megrendezte a karácsonyt követő sportdélutánt. Boda tanítóbácsi hiába állított fel 9 sakktáblát, nem mindegyik mellé ült le játékos. Sajnos a ping-pong asztaloknál sem volt tolongás.

A kevés résztvevő mellett is születtek eredmények, a helyezések pedig a következőképpen alakultak:

Helyezés
Sakk
Asztalitenisz
   1.
   Bazsó András
   Korbelyné Virág Julianna
   2.
   Boda Károly
   Brinszky Zoltán
   3.
   Orgoványi Melinda
   Boda Károly

A nyereményeket a helyezetteknek Korbelyné Virág Julianna adta át.A zsíros kenyérről, lila hagymáról, teáról és a finom süteményekről Orgoványi Jánosné, Grósz Mártonné, Havjár Pálné és Bagyin Jánosné gondoskodtak.

Fotók: STYMűvelődési Kör 30 éves - 2015. december 27.

A Művelődési Kör népes tábora december 27-.én összegyűlt, hogy megünnepelje több mint 30 éves fennállásának évfordulóját. Egy eléggé megsárgult jegyzőkönyv tanulsága szerint a kör az akkori Hazafias Népfront berkein belül 18 fővel alakult meg.


A jegyzőkönyv felsorolja az alapítók neveit, a megválasztott vezetőket és tudatja, hogy a tagság elfogadta a működési szabályzatot is. A Művelődési Kör cégbírósági bejegyzése jó pár évvel később, a jogszabályi változások után 1990. februárjában történt.


Ez az ünnepi alkalom a 30 éves múlt felelevenítéséről szólt. Budai Júlia vezetőségi tag üdvözlő szavai után Budai József elnök tekintett vissza a kör több évtizedes múltjára a kezdetektől napjainkig. A Művelődési Körnek köszönhető például 1986-ban az Erdőkürti Népfőiskola beindítása (ezen belül faluszemináriumok, közéleti témájú előadások szervezése, gazdaképző tanfolyamok a Gödöllői Agrár Tudományegyetem oktatóinak közreműködésével, stb.). 1970-től a kör szárnyai alatt indult el a Pávakör, kezdeményezője volt a művelődési ház áttelepítésének, először szervezte meg a falunapot 1999-ben, amely azóta Palóc ízek fesztiváljává alakult. Nagy szerepe volt a helyi hagyományok, népszokások őrzésében, archiválásában (szüreti felvonulások, tollfosztó, lakodalmas, kenderfeldolgozás, stb.), több mint egy évtizeden át rendezett Honismereti táborokat a gyerekek részére, csakhogy néhányat említsünk a körhöz kötődő tevékenységek közül.
A megjelentek között jónéhányan voltak az alapítók közül, a meghívott vendégek között pedig ott voltak az alapításnál, illetve az indulás utáni közösségi élet megszervezésében segédkezők.

Az elnöki visszaemlékezést követően az akkori Megyei Művelődési Központ módszertani vezetője Pálinkás Juli (igazából Juli néni - de itt nálunk csak így egyszerűen és bajtársiasan "Pálinkás Juli") elevenítette fel az alakulás regényes történetét, majd Nagy Júlia a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség elnöke beszélt a kezdeti idők programjairól. Utánuk Budai László mesélt művelődésköri emlékeiről, Keresztesi József a Tatai Népfőiskola vezetője pedig Váci Mihály Te bolond című versével (ami nem kis teljesítmény volt, mert emlékezetből szavalta el a verset) ajándékozta meg a hallgatóságot. Szebenszkiné Palik Katalin polgármester asszony a kör napjainkban nyújtott tevékenységéért mondott köszönetet, míg Boda Károly elnökhelyettes a sok éves közös munkát tartotta meghatározónak és megőrzendőnek.A hozzászólásokat az acsai Csibaj banda zenéje és a késő estig tartó tánc követte.

Fotók: STYKarácsonyi ének 2015. december 25.

Karácsony első napján az Evangélikus Énekkar egy szép karácsonyi válogatással örvendeztette meg az ünnepi istentisztelet résztvevőit az evangélikus templomban.

Fotók: STY


 

Karácsonyi pásztorjáték a templomokban - 2015. december 24.

Mindannyian ismerjük a betlehemi nyájat őrző pásztorok történetét, kikhez angyalok viszik az örömhírt a Kisded megszületéséről, hogy azután a jászol előtt hódoljanak neki. Ismerjük és mégis mindig újra és újra csodálattal hallgatjuk.
Fotók: STYKarácsonyi kézműves vásár 2015. december 6.

Mint eddig is minden évben, a kézműves vásár az idén is nagyszerű, színes kavalkád volt. Aki itt nem talált vásárolni valót, az a legnagyobb áruházba is hiába megy. Új, és nagyon népszerű színfolt volt a könyvbazár, ahol sok olvasnivaló talált gazdára jelképes áron. Köszönjük a szervezőknek!

Fotók: STYNyugdíjasok napja 2015. november 29.

Az önkormányzat a falu nyugdíjasait az idén is advent első vasárnapjára hívta meg közös ünneplésre a művelődési házba. Hó még nem esett, az utak nem voltak csúszósak, talán ennek is volt köszönhető, hogy nagyon sokan eljöttek, megtelt a nagyterem, íme:

A köszöntő előtt a polgármester asszony meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún. Az ünnepi műsor előtt Krizsanyík Zsuzsi néni kért szót, és megköszönte a falu lakosainak támogatását az őket ért tűzkár enyhítésében.
A nyugdíjasokat köszöntő műsort a fiatalok zenés összeállítása kezdte, őket az iskolások tánca és verses kösöszöntése követte. Nagyon kedves meglepetés volt, a Számpor Terka által erre az alkalomra szervezett énekkar gyönyörű előadása. A végén Fabók Marcsi Színháza egy egyszemélyes, igen impulzív, bábos előadásban mutatta be A székely menyecske és az ördög történetét.
Fotók: STYErdőkürti értéktár 2015. november 14.

Községünkben megalakult a Települési Értéktár Bizottság, mely a Magyar Nemzeti Értékek Piramisának első lépcsőfoka és megkezdte tényleges, törvényi kereteken belül szabályozott munkáját. A bizottsághoz eddig 3 javaslat érkezett elbírálásra:
1. Prakfalvi Péter geológus által felfedezett, Erdőkürt területén található, Közép-Európában egyedülálló andezit barlang, az "Andezit /Praki/ barlang",
2. "Erdőkürti népviselet"- mert talán már az utolsó pillanatban vagyunk, hogy összegyűjtsük, archiváljuk helyi népviseletünket,
3. "Sakk sportág"- mely az 1960-as évek elején kezdődött és az évek során folyamatosan sikeres eredményeket elért szellemi sportág, amely a legjobban jellemzi az erdőkürti sportot.
A bizottság elbírálta a javaslatokat és elfogadta mind a 3 javaslat helyi értékként történő felvételét.
Az értékeket bemutató rendezvénnyen november 14-én, természeti környezet kategóriában - Prakfalvi Péter bányafelügyeleti főgeológus; kulturális örökség kategóriában - Nedeliczki Teréz népművelő; egészséges életmód kategóriában - Boda Károly nyugdíjas pedagógus tartott előadást. (Forrás: Budai Józsefné - elnök)Felvételek: Brinszky Zoltán

Az értékeket bemutató vitrinek a művelődési házban:

Fotók: STYZenenap az iskolában - 2015. október 2.

A mi zenenapunk mindig kissé késik a zene világnapjához képest, mert az október 1-ét követő hétvégén kerül megrendezésre - azért, hogy bevárjuk a hétvégére hazaérkező középiskolásokat is. Ennek ellenére az idén, legnagyobb sajnálatunkra csak egyetlen "öregdiák" örvendeztetett meg fellépésével. Az igazgatónő üdvözölte a megjelenteket (szép számmal jelentek meg az érdeklődők), majd Lajkó Anita tanárnő mondott bevezetőt és konferálta fel a fellépőket. Először a citera-furulya vegyes kar lépett fel, őket követte Nánai Boglárka és Futó Annamária furulyával, Orgoványi Melinda furulyával (Kenyeres Anikó tanárnő zongorakíséretével), Lajkó Anita tanárnő brácsával, majd ismét Nánai Boglárka és Futó Annamária furulyával, illetve Lajkó Anita gitárral. Végezetül a második osztály egy kis "magánszámot" adott elő, és következett a közös befejező ének. A fellépések után az iskola teával és süteménnyel vendégelte meg a zenekedvelőket.


Fotók: STY


 

Csillaghúr és barátai 2015. október 1.

Sás Károly és Sás Ildikó mutatta be az iskolásoknak és óvodásoknak Csillaghúr és barátai címmel zenés mesekönyvét a művelődési ház nagytermében. Ez nem csak egy egyszerű könyvbemutató volt. Miután a könyv, sőt a több könyvből álló sorozat a történeteken kívül verseket, dalokat, és zenés CD mellékletet is tartalmaz, a szerzők számos hangszert, zeneeszközt hoztak magukkal, melyek közül többet - néhány igen különlegeset - be is mutattak, megszólaltattak.A könyvsorozat csillaghúr történetét mutatja be, aki egy viráglány, és a csillagokból érkezett egyenesen Karcsi bácsi kertjébe, ahol megismerkedik az ott élő állatokkal.  Békával, szitakötővel, tyúkanyóval, stb. miközben számtalan érdekes dolog történik, melyek alkalmat adnak verselésre, éneklésre, zenélésre.

A könyvbemutató történetesen egybeesett a zene világnapjával, így különösen szerencsés volt a sok hangszer bemutatása, megszólaltatása. A furulya, a fuvola nem volt ismeretlen a gyerekek előtt, de a tilinkó már érdekes volt, a dorombról, a diófasípról nem is szólva. De megszólalt a tücsök és a fakopáncs is. A hangszerek segítettek megtapasztalni a ritmust, és lehetett együtt énekelni a mesekönyv dalait. (További információk a könyvsorozatról: www.csillaghur.hu)
Fotók: STYItthon vagy... 2015. szeptember 26 - 27.

Csatlakozva az "Itthon vagy, Magyarország szeretlek!" országos rendezvénysorozathoz, az önkormányzat is megrendezte saját családi napját. Szombat délelőtt előadások hangzottak el a Művelődési ház nagytermében a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával. Dr. Péterfi Gábor az Aszódi Evangélikus Gimnázium tanára Trianon-ról tartott előadást, Broszman György a pásztói Mikszáth Kálmán Líceum tanára az "Élő történelemórá"-ról szólt, és végül Molnár Ildikó a balassagyarmati Palóc Múzeum etnográfusa a "Palócok és szlovákok Nógrád megyében" című előadását élvezhette a hallgatóság.
Közben a hagyományokhoz híven Orgoványi Mari néni csapata készítette a finomabbnál finomabb ennivalókat a konyhában. A levestől kezdve a sztrapacskán, hurkán, kolbászon, palacsintán, sült almán és tökön keresztül készült itt minden. Bőven volt vállalkozó az elfogyasztásukra is.Délután a kézműves foglalkozások is beindultak. Készültek a csuhé figurák, festett üvegek és zöldség szobrok. A munkában megéhezett gyerekek palacsintát kaptak.

A szőlő darálás és préselési bemutatót főleg a résztvevők élvezték csupán.


A délután fő programjai a nagyteremben folytak - miután kint rendesen esett az eső. Az óvodások és az iskolások rövid műsora után az Országos Vadászkamara Kürtegyüttese kápráztatta el a hallgatóságot. Utánuk az acsai Csibaj Banda bordalokat adott elő, majd húzta a talpalávalót a táncolni vágyóknak.


Vasárnap délelőtt az iskola udvarán a régi Petőfi szobor helyett egy újra faragott Petőfi mellszobor került felavatásra. Magyar Mihály erdőtarcsai fafaragó mutatta be munkáját, majd utána az iskola, az önkormányzat és a testvértelepülések polgármesterei megkoszorúzták a szobrot. Végezetül a résztvevők a millenniumi zászlóra felkötötték az eseményre emlékeztető szalagokat.
Íme a felavatott, megújult szobor:Fotók: STYTermészetjárás - 2015. szeptember 20.

A nyári nagy hőségriadók időszaka után ismét kellemes élmény a természetjárás. Az erdő kezd színesedni, az őszi fények varázslatossá teszik a fákat, utakat, tisztásokat, az állatok is aktívabbak, mint a nyári nagy melegben. Ez alkalommal 11 km-t tettünk meg igazán nyugodt, pihentető tempóban, rendkívül sok állatban, sőt virágban, őszi bogyós-termésekben gyönyörködve. A közreadott felvételek láttán,talán más is kedvet kap, és csatlakozik a túrázókhoz.


A vadaskertbe érve, az első tisztáson legelésző szarvasok.


 Miután a szarvasok szagot fogtak és elmentek,


folytattuk az utata rétig. Felmásztunk a magaslesre.


 Talán egy perc sem telt el, négy tehén ereszkedett le,


nem sokkal utánuk a bika.Pompás csapat.


 Míg a tehenek békésen legeltek, a bika hallatta hangját,


és őrizte a háremet.Nem zavartatták magukat,


 békésen legelésztek,


a bika időnként elbőgte magát.Azután az árok felől disznófalka közeledett.


 A szarvasokat ez egyáltalán nem zavarta,


rá-rá csodálkoztak az érkezőkre, de béke volt.A konda lehúzott az erdő szélre,


 egészen az etetőkig,


és szedegették a jócskán lehullott makkot.A szarvasok a rét egyik felén,


a vaddisznók a másikon szemezgettek.


A malacok, ahány volt, annyi színű - még fehér is.Az állatok lassan odébb álltak, mi is folytattuk utunkat.


A bokrokon érett galagonya,


az út pedig tisztáshoz visz.A tisztáson őszi kikerics,


 szebbnél szebbek,


és terítve.Nem győz


 betelni a szem


szépségükkel.Az út lassan


 elér a Nagy-tóhoz,


az eső után elég magas vízszinttel.Ez pedig már a Rózsa-kút.


 A forrástól az ösvény


a mély árok partján visz tovább.Az árok szédítően mély,


 vadregényes,


változatos.Azután felvisz az ösvény


 a tetőre,


egy kanyar után keresztezi a Mária utat, és visszafordul.A vissza út is a vadaskerten keresztül vezetett, most


 egy nyolc tagú fiatal szarvas csapat látványával,


matuzsálem fával,bearanyozott tisztások,


 fényben fürdő rét,


és szálfák között.Újabb avart túró malacok,


 leereszkedő nap,


és végül kint a szántó melletti úton.

Fotók: STYHaluskafesztivál, Vanyarc - szeptember 12.

Ezúttal az időjárás jó volt, információk szerint a főzők a szokásosnál kevesebben, az érdeklődők pedig sokan voltak - tehát dolgozni kellett alaposan. Az erdőkürtiek mindemellett két díjat is kaptak, egy különdíjat a lecsós, és egy harmadik díjat a tehéntúrós sztrapacskáért. Az intenzív munka miatt a kulturális műsorra az idén nem jutott idő.


Fotók: Orgoványi TündeZarándokút Galgamácsa - Erdőkürt - 2015. augusztus 22.


A Mária Út teljes szakaszán egy közös célért, a megbékélésért és az egységért szervezett zarándoklatot a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió. A zarándoknaphoz kapcsolódhattak civil szervezetek, egyházi szervezetek, iskolák, közösségek. A zarándoknap résztvevői útjukat a különböző népek és nemzetek egységéért és békéjéért ajánlották fel.
Erdőkürtről két csapat indult útra. Az egyik Vanyarcról, a másik Galgamácsáról Erdőkürt felé. A beszámoló az utóbbiról szól. Az út a galgamácsai katolikus templom elől indult (a falugondnoki autó vitte oda a 7 fős zarándok csapatot), 13,6 km hosszú volt és az erdőkürti katolikus templomnál ért véget.
Indulás előtt a művelődési ház lépcsőjén.


 Ez már Galgamácsán,


a katolikus templomelőtti téren.


 Indulás a templom elől, énekszóval -


"Velem vándorol utamon Jézus..."1 úton...


 messze előttünk kedvenc tornyaink,


mögöttünk Galgamácsa tornya.A vadászlak, ahol túráink szeretett kutyája üdvözölt,


 és a mély-úti emelkedő


platójánbüszkén lengettük zászlóinkat.


 Csodaszépek ezek az


erdei utak.Körülbelül az út 3/4-ed részénél találkoztunk


 a szembe jövő lovas csapattal.


Lovasok és gyalogosok, 1 ÚTON haladtunk tovább.Leereszkedés a Templom-dombon


 Rózsa-kút hűs forrásához,


és a felfrissülés után indulás ismét.Elértük,


 és elhaladtunk a Nagy-tó mellet.


Közben egy újabb zászló feltűzése.Felfelé a Vadaskert melletti kaptatón,


 mögöttünk a meredek lejtő,


ez pedig a csúcs.Kiértünk az erdőből,


 és haladtunk tovább


a kenderesi úton.Elértük a falut. A hivatalos útról kissé letérve,


 a Barinán keresztül,


a Táncsics úton ismét visszatértünk a zarándokútra.Közvetlenül a cél előtt.


 Megérkeztünk,


a zarándokút végetért.

Fotók: STY
A térképen a zarándokút útvonala látható, mely az Erdőkürt - Máriabesnyő közötti Mária-út egy szakasza. A piros talpnyomokat összekötő fehér vonal adja a galgamácsai katolikus templomtól az erdőkürti katolikus templomig tartó szakaszt az ecskendi erdőn keresztül. A megtett út paraméterei: indulás 9:45, út hossza 13,6 km, időráfordítás 2 óra 40 perc, átlagsebesség 5,1 km/h, domborzati emelkedés 468 m, süllyedés 619 m, az egyszeri legnagyobb emelkedő 199 m. Az utat 7 fő tette meg gyalogosan, egy részét 4 fő lóháton.


<< VISSZA