Faluvédő, Szépítő és Fejlesztő Egyesület


A Faluvédő Szépítő és Fejlesztő Egyesület működését támogatja a Magyar Faluprogram, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Az Egyesület bejegyzett civil szervezetként tevékenykedik Erdőkürtön 1992. óta. 2007-ben a tagság új vezetőséget választott, és megújította alapszabályát. Az Egyesület 42 tagot számlál.

Az Egyesület alapszabálya szerinti célok között szerepel:

Az Egyesület tevékenysége:

Az Egyesület céljai megvalósítása során mindig számít a községi önkormányzat, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, az általános iskola és a többi civil szervezet támogatására, együttműködésére.

Az Egyesület anyagi forrásai szűkösek. A költségvetés körülbelül 70%-át különféle pályázatokon nyert pénzek, 25%-át az adományozott 1%-ok, míg a fennmaradó 5%-ot egyéb bevételek (tagdíjak, adományok, stb.) adják.


Az Egyesület rendszeresen hozzájárul gyermeknap megszervezéséhez, 2007-ben pl. finanszírozta a csúszda felállításának költségeit.

Fotók: Burcsányi Péter

Tevékenyen részt vesz a község kulturális rendezvényeinek lebonyolításában, a rendezvények utáni rend helyreállításában. A Palóc Ízek Fesztiválján 2007-ben, például az Egyesület a vacsorára halászlét készített. 2008-ban az Egyesület adta a csúszdát és az esti tüzijétékot, a nap eseményeit pedig DVD-n örökítette meg, illetve a 2008-as fesztivál eseményeiről is DVD-t jelentetett meg.

A község életének és értékeinek bemutatására a Művelődési Körrel közösen DVD lemez készült Erdőkürtről. A dupla lemez egyike a falu építészeti szépségeit, a másik régi felvételek segítségével erdőkürti népszokásokat, hagyományokat mutat be.


A fellelhető értékeket megőrzendő, több DVD film is készült a többi civil szervezettel közös gondozásban, azok felvételeit, anyagait felhasználva (Lángos sütés, Kenderfeldolgozás, Templomok, házak, hagyományok… Erdőkürt).Az Egyesület az iskola tanulóival közösen rendszeresen szervez szemétgyűjtést, a nyári időszakban nagy parlagfű-mentesítési akciókat.
2008. szeptember  13-án délelőtt például, felnőttek és iskolások gyűltek össze mintegy huszonöten (ebből hat  felnőtt) az iskola feletti oldalban, hogy az ott elszaporodott parlagfüvet tövestől szedjék ki. A munka kb. 2 órán keresztül tartott,  és a környéket alaposan sierült megszabadítani a gyomnövénytől. A kitépett gazt kupacokba raktuk, ha kellőképpen kiszárad el lesz égetve. 


Összegyűlt a csapat.


Indul a  munka.


Gyorsan összejön egy nyalábra való.


Van mit tépni, vannak tisztességes példányok is.


Gyűlik a kupac.


Ez a terület nemsokára parlagfűmentes lesz.

Fotók: Horváth Attila

És lássunk néhány felvételt a 2009. április 6-án rendezett szemétgyűjtésről. A hat csapatra osztott gyereksereget felnőtt vezetők irányították a munkában.


A csapat indulásra kész.


A munkából kicsik-nagyok kivették részüket.


A munka végeztével tea és sütemény várta gyűjtőket.

Fotók: Horváthné Franyó Ildikó

Az Egyesület a régi gázcseretelep helyén pihenőpark kialakításába kezdett, melynek megvalósítására együttműködési szerződést kötött az önkormányzattal. Első lépésként a park végleges arculatához nem illeszkedő fák (fűz- és ecetfa vadoncok) kivágására került sor. Kisebb tereprendezés után nemes fák, cserjék, tuják kerülnek telepítésre és helyükere kerülnek a már elkészült és lefestett asztalok, padok. és ülőrönkök, melyek az SZJA 1% adományoknak köszönhetően születtek meg.
Fotók: Máthé Ágnes
Fotók: STY

2009-ben  a Földanya Alapítvány  által az Egyesület rendelkezésére bocsátott 200 db-t facsemetét ültettek el az egyesület tagjai és pártolói a sportöltöző, a játszótér melletti szabad területekre, a sportpálya-, a temető szélére és a kultúrház udvarába. Valamennyien azt reméljük, hogy ez a szép állomány meg is marad és egy kisebb erdővé cseperedik, hogy ne csak nevében, de a valóságban is legyen erdeje Erdőkürtnek.
Fotók: STY

A pihenőpark kialakításában a 2011. év hozta meg a látványos előrehaladást. Lehelyezésre került két fedett pavilon és megépült egy kemence. A korábban elkészült és lefestett asztal a padokkal is a végleges helyére került. Az építők október 25-én átadták a kemencét használatra az egyesület és az önkormányzat képviselőinek. Maga az átadás a kemence kifűtését, húsok és túróslepény sütését, valamint az azt követő kóstolót  jelentette.  Az építők átadták a kemence  kulcsait a megrendelőnek, az egyesület és az önkormányzat pedig köszönetet mondott az építők által végzett munkáért.
Fotók: STYA kemence használatáról rövid tájékoztató készült, amely letölthető itt.

2011 végén így néz ki a park az őszi napsütésben:
Fotók: STY


SZJA 1%-ok felhasználása 2019. évben (megtekinthető itt!)


Támogatóinknak köszönjük felajánlásaikat és az elkövetkezendő időszakban is számítunk segítségükre!


Az Egyesület továbbra is köszönettel várja adója 1%-át mindazoknak, akik ezzel is segíteni tudnak, hiszen az éves költségvetés jelentős hányadát adja ez a bevételi forrás.

Az Egyesület adószáma: 19163363-1-12

Elektronikus postacím: faluvedo@erdokurtfaluvedo.hu

Postacím: Faluvédő, Szépítő és Fejlesztő Egyesület, 2176 Erdőkürt, Kossuth út 51.


<< VISSZA A KEZDŐLAPRA