Erdőkürti Evangélikus Énekkar

2000 nyarán hazánk államiságának, valamint a keresztyénség felvételének 1000 éves évfordulóján, Erdőkürtön is ünnepséget terveztek. Ennek az állami ünnepnek a méltó és színvonalas megünneplése igénye miatt felkérték az evangélikus gyülekezetet, hogy a Himnusz és a Szózat eléneklésével járuljanak hozzá a rendezvény sikeréhez. Ezt a felkérést Mekis Ádám a gyülekezet lelkésze elvállalta és jó hangú, vállalkozó kedvű gyülekezeti tagokból éneklő csoportot szervezett. Az első összejövetel alkalmából felmerült az igény, hogy ne csak a Himnuszt és a Szózatot énekeljék egy szólamban, hanem két-három szólamú keresztyén tartalmú művek megszólaltatásával is próbálkozzanak. Az elvégzett szolgálat jól sikerült, és az énekkar együtt maradt. 
Természetes, hogy egy gyülekezeti alapítású kórus elsősorban a gyülekezet istentiszteleti életét kívánja gyarapítani, színesíteni. Így a kórus első célja, az hogy az ünnepeken – Karácsony, Húsvét, Pünkösd – valamint az ünnepi időszakokban – Advent, Böjt, Nagyhét – az istentiszteleteken szolgáljon. Fontos, hogy az ökumenikus istentiszteleteken – az Egyetemes Imahéten, és Böjtben – megszólaljon az „énekelt imádság” is a kórus ajkáról. Énekelt a kórus egyéb kiemelkedő istentiszteleti alkalmon is, mint például Kapás Attila római katolikus lelkész távozásakor, Havjár Zoltán kórustag esküvőjén, Mekis Ádám lelkész esperessé iktatásán. Más gyülekezetben is megszólalt az énekkar például Gödöllőn Albert Gábor lelkész beiktatásán, egy ikladi istentiszteleten vagy egy acsai istentiszteleten. 2006 szeptemberében Inárcson szolgált az énekkar egy római katolikus ünnepségen.

Az acsai evangélikus templomból 2004-ben a Kossuth rádió, 2007-ben a Duna televízió közvetített istentiszteletet. Ezeken az istentiszteleteken az erdőkürti kórus az acsai evangélikus gyülekezeti kórussal közösen szolgált.

Fontos az énekkari találkozókon való részvétel is. Az Észak Pest megyei Evangélikus Egyházmegye minden évben két kórustalálkozót rendez. Egyet a Húsvét utáni 4. vasárnapon (Cantate – Énekeljetek - vasárnapon), egyet pedig a Reformáció ünnepét megelőző vasárnapon (Ez az un. Regionális Énekkari Találkozó) Az énekkari találkozók alkalmával lehetősége van a gyülekezetnek más énekkarok előtt is bemutatni tudását. Ilyen alkalomból járt a kórus Vácon, Nagytarcsán, Pencen, Acsán, Domonyban, Ikladon, Aszódon, Rádon és Vanyarcon.

Az énekkar két ízben kirándulást tett a Budapest-Deák téri evangélikus templomba, ahol a Lutheránia énekkar előadásában J. S. Bach: Karácsonyi oratóriumát, illetve ugyancsak Bach: János passióját hallgatta meg.

Érdekes szolgálata volt a kórusnak 2005 szeptemberében, amikor az egyházmegye a havi rendszeres lelkészgyűlését Erdőkürtön tartotta. Az evangélikus egyházban bevezetésre kerülő új liturgikus könyv alapján az énekkar bemutatott egy teljes liturgikus istentiszteletet úrvacsoraosztással. A tapasztalatokról közvetlenül utána a lelkészek mintegy másfél órás megbeszélést tartottak.

Az énekkar eddigi repertoárján mintegy 75 mű van. Nagyrészt evangélikus szerzők (Bach-tól Szokolai Sándorig) egyházi szerzeményei, de Beethoven, Dvorak, Carpentier, Kodály, Bárdos, Gárdonyi egy-egy műve is megszólalt már. A „Hallelujah” c. énekgyűjteményből több mű, valamint sok kánon is szerepel az énekkar anyagában.

Fennállása óta magánkiadásban két CD-lemezt bocsátott ki a kórus. Egyet 2006-ban 27 énekkari számmal, valamint egy olyan felvételt, amely az Evangélikus Énekeskönyv temetési énekeit tartalmazza (501-526 énekek). Ez utóbbi a temetéseken a gyülekezeti éneket segíti immár több településen is.


A Golgotán520. Ének - Folyton fogy száma napjaimnak


2010-ben az énekkar elkészítette harmadik lemezét "A felfeszített Krisztus" jegyében. A borítót a Menyői Török Ede által 1870-ben festett oltárkép részlete díszíti, az előadott énekszámok pedig a templomunkat 140 éve ékesítő kép témájához és hangulatához igazodnak.


Rezessy László: Isteni lélek

Borító tervek: STY

Az énekkar a próbáit hetente egyszer hétfőn esténként 7 órai kezdettel tartja szeptember 20- Pünkösdig terjedő időszakban. Az énekkar rendszeres létszáma 20-22 fő. Négyszólamú vegyeskar. A próbákat a lelkész, az előadásokon a vezénylés szolgálatát leggyakrabban a lelkész felesége végzi.

A kórus fennállásának 5. évfordulóján szeretetvendégséget rendezett 2005 őszén, hálát adva Istennek az eddig elvégzett szolgálatokért. Reménységünk, hogy sokáig együtt szolgálhat még Isten dicsőségére!Az énekkar elektronikus postacíme: enekkar@erdokurtfaluvedo.hu
<< VISSZA