Együtt Erdőkürtért” Baráti Kör


A baráti kör néhány jó barátnő közös beszélgetése és a falu környékén tett közös kirándulása során alakult ki. A 6 alapító tag 2008-ban egy nagyobb, 10-es kört "rajzolt", ahová továbbra is csak meghívásos alapon lehet bekerülni.

A baráti kör jelvénye egy háziszőttes részlete. A kör tagjai azt vallják, hogy amint a szőttes sok apró, vékony szála egymásba szőve adja ki a szép mintát, úgy a valóságban is sok apró színes mozaikból tevődik össze életünk nagy egésze. A kör tagjai ezért apró események megszervezésével járulnak hozzá a falu kulturális életéhez, és a maguk lehetőségeivel mindig ott vannak, ahol érték megőrizhető.

A kör tagjai egyénenként, vagy közösen díjakat alapítanak és adományoznak egy-egy nevesebb esemény alkalmával, továbbra is természetjárással egybekötött baráti összejöveteleket tartanak, valamint tevékenyen részt vesznek a helyi rendezvények szervezésében, támogatásában és kivitelezésében.

A kör tagjai versenyzőként jelen voltak a vanyarci „Haluska fesztivál – 2007” rendezvényen, díj adományozásával járultak hozzá a „Palóc Ízek Fesztiválja – 2007” sikeréhez. A "Palóc Ízek Fesztiválja - 2008" során a gobelin kiállítás legszebb gobelinjét díjazták. 


Emléklapok a Palóc Ízek Fesztivál 2007 és 2008 évi díjazottainak.

2009-ben a "Palóc Ízek Fesztiválon" a kör óvodásrajz kiállítást rendezett, melyen 13 óvodás 60 alkotása került bemutatásra. Három alkotást díjaztak, két díjat a közönség szavazatai alapján adtak, a fődíjat pedig a kör tagjai ítélték oda.A kiállítás rendezésének néhány pillanata:
Fotók: STY

A díjazott alkotások és a díjak:

A közönségszavazatok alapján különdíjat kapott
Buborék Anett Orrszarvú című alkotása.


A közönségszavazatok alapján a közönség díjat
 Györgyi Bence Vörös-arany falevelei kapták.

Benedek Réka Macija kapta a fődíjat,
ami szintén maci volt.

Fotók: STY

A 2010. évi Palóc Ízek Fesztiválon Külkey Eszter fazekasmunkáiból rendezett kiállítást a baráti kör. A kiállításra készült egy katalógus a bemutatott tárgyakról, a fazekasmesterség néhány jellegzetes műveletéről és az égetés legszebb pillanatairól.

Fotók: STY

A főzőverseny első három helyezettjének a baráti kör díjakat adományozott, melyeket Külkey Eszter készített.

Fotók: STY és Havjár Zoltán

A kör tagjai lelkesen részt vállalnak az Ifjúsági Honismereti Táborok lebonyolításában, a gyerekek délutáni étkeztetésében, a programok megvalósításában (2007-ben pl. a lángos sütésben, 2008-ban a gombóc, derelye és nudli készítésben, illetve a készítés bemutatásában). 2009-ben szintén óriási részt vállaltak a tábor munkájában, hiszen naponta végezték a résztvevők ebédeltetését és uzsonnáztatását, beleértve természetesen a terítést és a mosogatást is. A kör tagjai készítették a régi paraszti ételek közül a sztrapacskát.


Felkészülés az ebédre a honismereti táborban.
Fotó: STY


Sztrapacska készítés a táborlakóknak.
 Fotó: STY

A Palóc Ízek Fesztiválon is remek munkát végeztek.
Fotó: Havjár Zoltán

A baráti kör folyamatosan közreműködik a falu életéről készülő filmek megjelentetésében, sőt készítésében is. A téli időszakban a  Faluvédőkkel és a Művelődési Körrel közösen filmvetítéssel egybekötött teadélutánokat szervez a Kultúrházban, ahol a szóbanforgó filmek kerülnek bemutatásra. A kör 2009-től nyilvános internet pontot  működtet a könyvtárban (számítógép, operációs rendszer, office), hogy ezzel is segítse az otthon internettel nem rendelkezők hozzáférését a hálózathoz. A lehetőség igen népszerű az iskolások körében és főleg könyvtári napokon a gyerekek élnek is vele.

Fotók: STY

2008-ban, 2009-ben és 2010-ben is, a kör tagjai felvállalták a emlékmű-park gondozását, sőt 2009-ben újrafesttették az emlékmű márványtábláinak lekopott betűit, az emlékmű állítójának szóló táblát pedig besüllyesztették a falba, miáltal így az építmény egységesebb képet mutat.

Fotók: STY

2010-ben a baráti kör új névtáblát készítetett az iskola számára. A táblát Duka Gyula tölgyfába faragta, íme:
Fotók: STY

A kör tagjai természetes módon képviselik a falut, ahol az szükséges, például a 2008. évi bánki nemzetiségi folklór találkozón.

Fotók: STY

Az emlékmű park gondozását a kör 8 éven át végezte, és 2016 január 1-el visszaadta az önkormányzat gondozásába. Időközben az emlékmű betűi is megkoptak, ezért 2016 augusztusában ismét felújításra kerültek, szintén a kör szervezésében és anyagi ráfordításával.


Fotók: STY

A 2016. évi falunapon az óvoda fennállásának 40. évfordulójára egy kiállítással emlékeztünk meg. A kiállítás megrendezéséhez a Baráti Kör a 40 évet átfogó album elkészítésével járult hozzá. Mind az album elkészítése, mind a kiállítás megrendezése természetesen az óvoda jelenlegi és volt dolgozóival közösen történt.

Fotók: STY

2010-től a falunapi főzőversenyek helyezettjei részére adományozott díjakat a kör készíttette. 2016-ban ez a folyamat is megszakadt, miután az önkormányzat nem hirdetett versenyt. Az elkészített malacperselyeket így a férfi sakkverseny győztesei kapták meg.

Fotók: STY

A Baráti Kör csapata 2008 óta minden szeptemberben (a 2010. évet kivéve) részt vett a vanyarci Haluskafesztiválon. Egy alkalommal a csapat káposztás sztrapacskája vitte el a fő díjat, egy másik alkalommal a tálalásért kapott különdíjat. Mint a kör csapata 2016-ban vett részt utoljára a fesztiválon.

Fotók: STY

2016. szeptemberétől megszűnt az iskola felső tagozata, az iskola a vanyarci iskola tagiskolájává vált, így neve is megváltozott. Ennek következtében november 28-án az önkormányzati dolgozók segítségével a kör leszereltette a névtáblát és készítője műhelyében helyezte el megőrzésre.


Fotók: STY

A "Nagymama díj"

A kör egyik tagja, aki maga is nagymama, 2002-ben alapította az iskolás tanulók részére a "Nagymama díjat". A díjat azóta minden évben, maguk az iskolások, az általuk arra legérdemesebbnek tartott tanulónak ítélték oda. A díjazottak között az erdőkürtiek mellett, kállóról Erdőkürtre járó diákok is vannak. Az alapító szándékának megfelelően 2010-ben változás történt a díj odaítélésében. Ettől kezdve a tanári testület ítéli oda a díjat annak, aki tanulmányi eredményeivel, az iskola közösségi életében való részvételével, magatartásával, társai segítésével ezt kiérdemli. Íme néhány fotó a díjakról és a díjazottakról:


A 2003. évi díj


A díj átatása 2003-ban, a gyermeknapon.Nagymama díjjal az 2006. évi évzárón.


2007. évi díj és díjazott.

Fotók: Czeba József

A nagymama díj átadása és birtokba vétele 2010-ben.

Fotók: Havjár Zoltán, Kondella Lászlóné

Nagymama díj 2012


A díj átadására


a tanévzárón,


2012. június 16-án került sor.

Fotók: Havjár Zoltán

Végül a díjazottak:


2002


2003


2005

Fotók: STY (a 2002. 2003. évi díjazottak fotói 2008-ban készültek!)


2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


2015


2016


20172018


2019


20212022


2023

Fotók: Havjár Zoltán, STY, Miczki Fanni


A baráti kör elektronikus postacíme: baratikor@erdokurtfaluvedo.hu


<< VISSZA A KEZDŐ LAPRA